Relacje z personelem – jak bardzo wpływają na funkcjonowanie firmy?

Szef / kierownik / manager vs. pracownik.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą zatrudniającym pracowników lub kierownikiem / managerem nadzorującym pracę innych ludzi, musisz wiedzieć, że relacje między tobą a personelem oraz pomiędzy samymi pracownikami są niezwykle istotne w budowaniu sukcesu firmy i mają wpływ na jej funkcjonowanie.

Osoby pełniące najwyższe funkcje w przedsiębiorstwie odpowiedzialne są za wiele czynników, zależnie od branży i stanowiska: za realizację zamówień, nadzorowanie produkcji czy kontakt z klientami. Szefowie / przełożeni w korporacjach i dużych firmach coraz częściej wysyłają kadrę kierowniczą na tematyczne szkolenia doskonalące ich umiejętności związane z wykonywaną pracą, również te dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi. Szkolenia te między innymi pokazują jak łatwo i szybko może lec w gruzach wypracowany latami sukces, gdy ludzie (wszystkie szczeble) mają nieprawidłowe relacje.

Jak relacje wpływają na sukces firmy?

Gdyby przedstawić firmę jako wieżę z klocków, a każdy z nich byłby odpowiednikiem czynnika wpływającego na sukces firmy, wyglądałaby ona mniej więcej tak:

Grafika  jak wyglądają filary firmy: personel, szef itd

Ludzie – to oni są filarem każdej firmy, bez względu na jej wielkość, branżę i lokalizację. Począwszy od szefa / właściciela / prezesa, czyli osoby rozpoczynającej cały proces i będącej najwyżej w hierarchii, przez personel, odpowiednio zarządzany, aż po klientów, dających zarobek. Jeśli relacja pomiędzy którąś z grup jest zepsuta, filary zaczynają się chwiać a klocki na nich oparte zwyczajnie się walą! Dokładnie tak samo jest w realnym świecie – gry pracownicy się nie dogadują, jest zły kontakt z klientami a szefostwo za bardzo spoufala się z pracownikami, firma stopniowo zaczyna przynosić mniejsze dochody, jakość usług spada a klienci nie wracają.

Oczywiście inne czynniki są równie ważne, bo nie ma biznesu bez pomysłu i strategii działania, bez kapitału, bo dopiero z nimi może powstać finalny produkt lub usługa. Te są kupowane przez klienta, z którym również relacje muszą być poprawne. I tak powstaje koło zależności.

Ale skupmy się na podstawach, czyli relacjach międzyludzkich, bo w dużej mierze to od nich zaczynają się kłopoty przedsiębiorstw.

Prawidłowe relacje.

Prawidłowe relacje to takie, które nie wpływają w żaden sposób na jakość wykonywanej pracy, atmosferę i zaangażowanie pracowników, są zgodne z normami społecznymi i z prawem, opierają się na dobrym obyczaju i wzajemnym zaufaniu.

Brzmi prosto, ale znalezienie pewnego balansu wymaga wyczucia i konsekwencji. Dobra atmosfera w pracy wpływa na osiągi zespołu, na zaangażowanie, daje podstawę do satysfakcji z wykonywanej pracy, generując zyski.

Jakie są więc podstawy poprawnego zachowania?

Grafika z oznaczeniem dystansu pomiędzy pracownikiem a przełożonym

Dystans – zachowanie dystansu gwarantuje zachowanie formalnych, biznesowych stosunków, pozwoli uniknąć niedomówień, takich jak oskarżenia o mobbing czy wykorzystywanie drugiej osoby “w imię przyjaźni”. Przełożony i pracownik mogą się przyjaźnić ale poza godzinami pracy, choć takie szczere relacje są rzadkością. Lepiej, by wiedzieć o sobie wzajemnie tylko to, co niezbędne. Przykład: zwierzanie się i zdradzanie sekretów wpływa na ocenę człowieka. Może też posłużyć jako karta przetargowa podczas sporu, a to jest nieprofesjonalne.

Jest też dystans fizyczny – jego przekraczanie jest bardzo źle widziane, ba! może być podstawą do oskarżeń o molestowanie. Nie mówię już o tak skrajnych sytuacjach jak klepnięcie w pośladek czy dotykanie z podtekstem – to jest wręcz nielegalne. Każdy z nas ma swoją strefę osobistą, której przekraczać nie wolno, więc nawet przysuwanie się dość blisko czy klepnięcie w ramię może być źle odebrane i wpłynąć źle na samopoczucie pracownika.

Grafika - zależność Dobrze wykonana praca a godne wynagrodzenie - podstawa relacji

Szacunek – jest niezwykle ważny. Respekt do przełożonego, jako osoby odpowiedzialnej za zlecanie pracownikowi zadań, za danie możliwości pracy i rozwoju. Godne traktowanie pracownika, jako osoby wykonującej pracę, za jego zaangażowanie w budowaniu sukcesu firmy. Wszelkie zachowania agresywne, wyzwiska, poniżanie – to jest objaw braku szacunku i z taką osobą zwyczajnie nie należy współpracować.

Jest w szacunku pewna zależność finansowa. Jeśli pracownik wykonuje swoją pracę rzetelnie, wykazuje zaangażowanie, wpływa realnie na zyski firmy, wtedy okazaniem szacunku przez pracodawcę jest godne wynagrodzenie. Wtedy pracownik ma większą motywację, chętniej wstaje rano do pracy i czuje się doceniony. I odwrotnie jest dokładnie tak samo: za godne wynagrodzenie powinna być wykonana rzetelna praca.

Szczerość – taka dotycząca pracy, rzecz jasna. Wzdychanie, przewracanie oczami, obgadywanie to nie tylko objaw braku szacunku, ale i czynnik konfliktogenny. Szczere reagowanie na niewygodne sytuacje to podstawa dobrych relacji. Jeśli współpracownik za głośno się zachowuje, mlaszcze podczas jedzenia lub rzuca nieeleganckie żarty – trzeba mu powiedzieć wprost, że się to nam nie podoba. Jeśli przełożony co chwila zmienia grafik, zleca zadana nieodpowiednim osobom lub przekracza jakieś granice – trzeba mu powiedzieć wprost, ze to nie jest w porządku. Jeśli pracownik nie wykonuje swojej pracy, udaje, że pracuje lub ciągle robi błędy – trzeba mu o tym głośno powiedzieć. Zapewni to czystą atmosferę i brak konfliktów.

Współpraca – dotyczy ona główne zespołów. Równy podział ról, rzetelne wykonywanie swoich obowiązków, brak zrzucania wzajemnie odpowiedzialności, pomaganie sobie wzajemnie w rozwiazywaniu problemów. Dzięki dobrej współpracy praca wykonywana jest szybciej, lepiej i skuteczniej, więc zadowolony jest i zespół, i przełożeni.

Jak naprawić błędy?

Pierwszy krok do naprawienia relacji to znalezienie błędnych zachowań. Jeśli nie widać na pierwszy rzut oka, gdzie leży problem, dobrze jest poprosić osobę postronną, niezwiązaną z firmą, o obiektywną opinię. Osoba taka często bez problemu wskazuje zachowania budzące wątpliwości czy niepokój.

Gdy odkryte zostaną nieprawidłowe relacje, należy jak najszybciej podjąć kroki ku ich naprawieniu lub wyeliminowaniu. Jest kilka dróg do osiągnięcia balansu.

Szkolenia – gdy problem leży po stronie przełożonego nie potrafiącego zarządzać zespołem, przydatne są różnego typu szkolenia i kursy, trenujące takie cechy jak asertywność czy delegowanie zadań. Szkolenia dla pracowników szlifujące ich umiejętności też są wskazane.

Rozmowa – w mniejszych zespołach czasami wystarczy postawić na szczerą, długą rozmowę, podczas której paść powinny pewne ustalenia, najlepiej spisane, by móc się do nich odnieść w przyszłości. Dla osób nie potrafiących przeprowadzić takiej szczerej rozmowy przydatna jest osoba mediatora.

Rozwiązanie stosunku pracy – to jest najbardziej stanowcze ale często jedyne wyjście z sytuacji konfliktowej. Gdy relacje między pracownikami są naprawdę złe, zadaniem osoby przełożonego jest znalezienie “czynnika zapalnego” i wyeliminowanie go. Gdy rozmowa i szkolenia nie dają efektu, z osobą wprowadzającą “ferment” w zespole powinno się rozwiązać stosunek pracy. Dzięki temu reszta zespołu odetchnie i skupi na pracy. To samo tyczy się pracownika, który nie jest w stanie wyegzekwować od szefa czy managera prawidłowych zachowań – powinien zmienić pracę na taką, która przyniesie mu satysfakcję a nie trwać w stresującej atmosferze.

Gdzie szukać pomocy?

Statystyki mówią, że w Polsce 1,2mln osób choruje na depresję, a największym czynnikiem powodującym ją jest stres. Spędzając 1/3 doby w pracy trudno jest wyeliminować jej znaczenie w budowaniu stresujących sytuacji.

Złe relacje wpływają nie tylko na jakość pracy, motywację i zyski firmy. Złe relacje mają ogromny wpływ przede wszystkim na ludzi związanych z firmą.

Kojący widok na jezioro o zachodzie słońca

Wspomaganie się mediatorem czy szkoleniami jest obecnie częsta praktyką w korporacjach. W małych firmach nie ma często wypracowanych systemów zapobiegawczych, ale osoba mediatora może być świetnym rozwiązaniem konfliktów.

Mediatorem musi być osoba niezwiązana z firmą finansowo i z ludźmi emocjonalnie. Może to być psycholog, psychoterapeuta, coach biznesowy, edukator lub ktoś, kto ma wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

W zespole MagaMali mamy osoby z wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami w poprowadzeniu mediacji na płaszczyźnie przełożony – pracownik czy pracownik – zespół. Skontaktuj się z nami a być może będziemy w stanie ci pomóc w zbudowaniu dobrych, zdrowych relacji w firmie, dzięki czemu będzie ona funkcjonować lepiej.

…a po pracy czas na relax. Kto lubi biwaki? Wejdź na MROOKY.pl

Podobne wpisy